Opleidingen

Praktijkopleiding VvE Beheer

De vraag vanuit de markt naar goede VvE beheerders en de vraag vanuit VvE beheerders om een erkenning (certificering) als professionals. Ook vanuit de overheid komt er steeds meer de vraag, door alle problematiek in de grote steden met het functioneren van VvE’s, om het VvE beheer te verbeteren en hier concrete afspraken met professionele partijen over te maken. Corporaties doen het VvE beheer er niet meer zo maar bij maar zijn dit echt als bedrijf gaan opzetten. Moet ook wel omdat zij steeds meer bezit in VvE’s krijgen. Daarnaast gaan ook banken meer letten op goed functionerende VvE’s en wel of niet gevulde reservefondsen. Zeker na het laatste paar faillissementen waar ook geld van VvE’s mee gemoeid was is het van belang om VvE beheer als een beroep te gaan zien en dit ook dusdanig te gaan behandelen. VvE beheer is tenslotte een vak!

Lees meer: Praktijkopleiding VvE Beheer

Examentraining Persoonscertificaat VvE beheerder

In januari 2019 start weer de examentraining voor het (externe) examen persoonscertificaat VvE beheerder. Deze training helpt u met de voorbereiding op dit examen. Tijdens deze dagen worden door middel van casuïstiek alle eindtermen van het examen behandeld. Alle benodigde competenties komen voorbij.

De groep bestaat uit maximaal 8 kandidaten voor een goede interactie en waardoor er voldoende tijd voor vragen is. Zijn er meer inschrijvingen dan plannen wij extra data in.

Lees meer: Examentraining Persoonscertificaat VvE beheerder

Workshop Modelreglement 2017

Deze workshop helpt u door het nieuwe modelreglement. Alle veranderingen en toevoegingen ten opzichte van voorgaande reglementen worden behandeld. De artikelen worden doorgelopen en door middel van casuïstiek en voorbeelden uitgediept. U gaat zelf aan de slag met opdrachten en vragen. Alle artikelen komen voorbij en worden besproken.

Lees meer: Workshop Modelreglement 2017

Praktijktraining groot eigenaar VvE

Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet van kracht. Door de invoering van deze wet zijn steeds meer corporaties zich aan het beraden hoe om te gaan met het VvE beheer. Zelf het VvE beheer uitvoeren, alleen VvE's beheren waar eigen bezit in is of uitbesteden. Maar wat vast staat is dat corporaties bezit hebben binnen VvE's. En door dat bezit hebben zij automatisch een rol binnen de VvE, namelijk die van eigenaar. Waardoor de positie van (groot) eigenaar in een VvE binnen de corporatie steeds belangrijker wordt. Professioneel eigenaarsschap is een belangrijk handvat binnen het beleid van de VvE.

Lees meer: Praktijktraining groot eigenaar VvE

3-daagse Praktijktraining VvE Beheer

Je bestudeert vooraf de toegezonden theorie. Tijdens de praktijkdagen wordt de theorie uitgebreid besproken door middel van casuïstiek en opdrachten. Deze opdrachten sluiten aan bij je werksituatie. In deze praktijktraining komt de beoordelingsrichtlijn (BRL) van het persoonscertificaat aan de orde.

Lees meer: 3-daagse Praktijktraining VvE Beheer